Smart rus

springer

Smart rus

bl

president1ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК
« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

КОНТАКТЫ

• Адрес: Жамбылская область, г.Тараз, п-кт Толе би 69А  

• Телефон: 8(7262)-54-61-81

• E-mail: ins_pk@mail.ru

Поддержка магистерской школы в селах

В соответствии с современными спросами, учителя школ должны не только повышать уровень квалификации, а также заниматься наукой. Филиал Жамбыл – «Өрлеу» акцентирует внимание на то, что повышение качества образования в сельских школах напрямую связана с профессиональным мастерством учителей школ.
Поэтому филиалом эффективно реализовывается работа по научно-методической поддержке магистерской школы в сельских организациях образования.
17 февраля состоялась онлайн-встреча с учителями-магистрами школ области на тему «Магистр – обладатель высшего уровня». В ходе встречи старший преподаватель кафедры методики преподавания естественных и гуманитарных дисциплин, магистр филологии Карымбаева Сагадат акцентировала внимание магистров и магистрантов, работающих в школе, на развитие навыков практического исследования в школе. Потому что магистратура - это второй уровень университетского образования после бакалавриата, также магистратура готовит специалистов для научно-исследовательской и управленческой деятельности.
 
 
При этом по заявлению тренера филиала трехуровневое знание: бакалавр, магистратура и докторонтура и их учебные программы в отечественной системе образования сохраняют последовательность и достигают конечного результата только при взаимозависимости и эффективной организации.
В настоящее время важным шагом в жизни молодого педагога является выбор педагогической специальности и получение университетского образования. Поэтому тренер филиала показала магистрам, что  они выполняя академическую нагрузку в школе как должны найти пути использования нновационного передового опыта, испытания и получать исследовательские объекты. Также магистры педагогических наук средней школы должны прогнозировать ожидаемый положительный результат в учебно-воспитательном процессе организации образования.
К сожалению, в настоящее время число магистров, работающих в школе, невелико, по республике их всего 5 тысяч. В целях стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах страны предусмотрена доплата для обладателей степени магистра. Эта норма косается более 5 тысяч наших педагогов, поэтому тренер филиала для повышения уровня обучения на примерах показала необходимость привлечения большего количества новых специалистов с данной академической степенью в сельские школы.
В ходе встречи с магистрантами, работающих в школах, были выявлены и обсуждены актуальные вопросы повестки дня. Первая встреча прошла плодотворно, будет дальше продолжена.
 
Айша Тулекова, ст.преподаватель кафедры МПЕиГД
 
Подробнее ...

Ауылдағы магистрлер мектебін қолдау

Заманауи сұранысқа сай мектеп мұғалімдері шеберлігімен бірге біліктілік деңгейін де арттырып, ғылыми бағытта да еңбек етуі керек. Жамбыл – «Өрлеу» филиалы ауыл мектептеріндегі мұғалімдердің білім сапасын арттырудың басты негізі кәсіби маманның жоғары біліктілігіне қатысты екендігін басты назарда ұстайды.
Осыған байланысты, филиал тарапынан ауылдық білім беру ұйымдарындағы магистрлік мектептің жұмысына ғылыми-әдістемелік қолдау көрсету тиімді жүзеге асыруда. 17 ақпан күні «Магистр – жоғары деңгей иесі» тақырыбында облыс мектептеріндегі магистрлік дәрежесі бар мұғалімдермен онлайн-кездесу өтті. Кездесуде жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, филология магистрі Карымбаева Сағадат мектепте жұмыс істейтін магистрлер мен магистранттардың мектептегі іс-әрекеттегі зерттеу дағдыларын дамыту туралы сұхбат өткізді. Өйткені магистратурада ғылыми-зерттеу және басқару қызметі үшін мамандар даярланатыны рас.
 
 
Осы ретте филиал тренерінің мәлімдеуінше, Отандық білім жүйесіндегі үш деңгей: бакалавр, магистр және докторлық оқу бағдарламалары өзара байланысты, әрі тиімді ұйымдастырылғанда ғана жүйелілік сақталып, түпкілікті нәтижеге жетуге болатынын назардан тыс қалдыруға болмайды. Әрі қазіргі уақытта педагогикалық мамандықты таңдап әрі университеттік білім алу жас педагогтің өміріндегі маңызды қадам болып табылады. Магистрлер мектепте академиялық жүктемемен бірге инновациялың озық тәжірибелерді қолданып, сынап, зерттеу нысандарына алуы тиіс. Сондықтан да кездесу барысында орта мектептегі педагогика ғылымдарының магистрлеріне білім беру ұйымының оқу-тәрбие процесіндегі күтілетін оң нәтижені болжамдай алу жолдары көрсетілді. Өкінішке орай, қазіргі уақытта мектепте еңбек ететін магистрлердің саны тым аз, республика бойынша бар-жоғы 5 мың ғана екен. Елімізде мектептерде педогогтік қызметкерлердің сапалық әлеуетін арттыруды ынталандыру мақсатында магистр дәрежесі барларға қосымша ақы қарастырылған. Дегенмен, бұл норма 5 мыңнан астам педагогтарымызға қатысты болады екен, сондықтан филиал тренері мектептегі білім беру сапасының көтерілуі үшін магистр академиялық дәрежесі бар жаңа мамандарды көптеп тарту қажеттілігі бар екендігін мысалдармен дәлелдеп көрсетті.
Мектепте жұмыс жасап жатқан магистрлер мектебінің қатысушыларымен өткен жүздесу барысында күн тәртібіндегі өзекті мәселелер анықталып, талқыланды. Алғаш рет ұйымдастырылған кездесу нәтижелі өтті,  алдағы уақытта да жалғасын таппақ.

Айша Тулекова, ЖжГПОӘ кафедрасының аға оқытушысы
 
 
Подробнее ...

Курсы повышения квалификации языковедов

В филиале Жамбыл – «Өрлеу» проходит курс повышения квалификации для учителей казахского языка и литературы с казахским языком обучения по теме «Развитие профессиональных компетенций учителей по предмету «Казахский язык» и «Казахская литература».
Курс организован в целях формирования инновационной методической деятельности, как средства провышения профессионального  педагога мастерства.
В ходе курса преподаватели изучают и осваивают новые методы и подходы, направленные на развитие у учащихся критического мышления и исследовательских навыков, уровень сформированности функциональной грамотности, систему критериального оценивания,  а также эффективное использование современных ИТ-технологий в обучении.
 
Гульбакира Байтенова, ст.преподаватель кафедры МПЕиГД
 
 
Подробнее ...

Тіл мамандарының білімін жетілдіру курсы

Жамбыл - «Өрлеу»  филиалында жалпы білім беретін мектептердің  қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» тақырыбында педагогтердің біліктілігін арттыру курсы жүргізілуде. 
Курс  «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуда  инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы мұғалімнің педагогикалық шеберлігін жетілдіру мақсатында ұйымдастырылып отыр.
Курс барысында мұғалімдер оқушылардың сыни ойлауын және зерттеу дағдыларын функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған жаңа әдістер мен тәсілдерді, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда критериалды бағалау жүйесін, оқыту мен оқу тәжірибесінде  заманауи IT технологияларды, оқу материалдарын тиімді  қолдану дағдыларын игереді.
 
Гульбакира Байтенова, ЖжГПОӘ кафедрасының аға оқытушысы
 
Подробнее ...

Урок в уроке

17 февраля тренер Жамбыл - «Өрлеу»  по программе НДО  «Самопознание»  Кулен Фарида провела онлайн-семинар на тему «Интеграция самопознания и других дисциплин». В мероприятии приняли участие 30 педагогов города.
На семинаре рассматривались вопросы гармоничного развития двух аспектов образования, виды интеграции, пути интеграции, примеры интеграции.
Тренер подчеркнула, что интеграция нравственно-духовного образования «Самопознание» в предметы – это прежде всего оживление знания, выявление его нравственно-духовной сущности, формирование целостных знаний, видение единства в многообразии и синтез всех предметов на основе вечных общечеловеческих ценностей. Вечные ценности (истина, любовь, праведное поведение, внутренний покой, ненасилие) должны стать фокусной точкой образования и составить единое целое со всем тем, чему мы учим.
В ходе семинара отмечалось, что самопознание – метапредмет, обеспечивающий целостность, человечность и одухотворенность процесса образования, и каждый предмет может стать инструментом духовно-нравственного воспитания детей. С целью закрепления полученных знаний участникам семинара было предложено составить план интегрированного урока в качестве домашнего задания.
 
Назира Абдикеримова, ст.преподаватель кафедры МиПИ
 
 
Подробнее ...

Сабақ ішіндегі сабақ

17 ақпан күні Жамбыл - «Өрлеу» тренері Фарида Кулен «Рухани-адамгершілік бағдарламасын тұтастай педагогикалық үдеріске интеграциялау» тақырыбында on-line режимде семинарға өткізді. Іс-шараға қаланың жалпы  білім беретін мектептерінің 30 пән мұғалімі қатысты.
Семинар барысында «Өзін өзі тану» және басқа пәндердің ықпалдасуының мәні мен түрлері, интеграция дегеніміз не, неліктен өзін-өзі тану пәнін интеграциялау және интеграциялау жолдары қарастырылды.
Тренер «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білімді пәндерге біріктіру - ең алдымен білімді жандандыру, оның адамгершілік-рухани мәнін анықтау, біртұтас білімді қалыптастыру, сан алуандықта бірлікті пайымдау және мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде барлық пәндерді синтездеу екенін атап өтті. Семинар барысында өзін-өзі тану - білім беру процесінің тұтастығын, адамгершілігі мен рухтылығын қамтамасыз ететін метапән және әрбір пән балаларды рухани-адамгершілік тәрбиелеудің құралына айналуы мүмкін екендігі айтты.
Семинарға қатысушыларға алған білімдерін бекіту мақсатында үй тапсырмасы ретінде біріктірілген сабақ жоспарын құру ұсынылды.
 
Назира Абдикеримова, ӘжПИ кафедрасының аға оқытушысы
 
 
Подробнее ...

Методические основы преподавания предмета физическая культура

С 15 по 26 февраля с целью повышения теоретических знаний и практических навыков и развитие профессиональных компетенций учителей физической культуры стартовал краткосрочный курс повышения квалификации для учителей физической культуры по теме «Методические основы преподавания физической культуры в условиях обновления содержания среднего образования».
В ходе курса рассматриваются вопросы использования инновационных педагогических здоровьесберегающих технологий в проведении дисциплины физкультуры.
По окончании курса слушатели ознакомятся с содержанием учебной программы, стратегией обучения, направленные на развитие критического мышления учащихся, смогут использовать методы оценки учебных достижений учащихся, а также овладеют здоровьесберегающими технологиями. 
                                         
     Сагадат Карымбаева, ст.преподаватель кафедры МПЕиГД

 

 

 

Подробнее ...

Дене шынықтыру пәнін оқытудың әдістемелік негіздері

Ақпан айының 15-26-сы аралығында дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне арналған «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында дене шынықтыру пәнін оқытудың әдістемелік негіздері» тақырыбында қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курсы басталды.
Курстың мақсаты: оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістемелерін қолдану арқылы дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын арттыру және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту. Бұл курс жалпы орта білім беру ұйымдарының дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға арналған. Сондай-ақ, дене шынықтыру саласындағы инновациялық педагогикалық денсаулық сақтау технологияларын қолдана отырып, дене шынықтыру мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін дамытуға бағытталған. Курс соңында тыңдаушылар оқу бағдарламасының мазмұнын, оқушыларды сыни тұрғыда ойлауын дамытуға бағытталған оқу стратегияларын біледі және оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау әдістерін қолдана алады,сонымен бірге денсаулық сақтау технологияларын меңгеріп шығады.
                                                             
                                         Сағадат Қарымбаева, ЖжГПОӘ кафедрасының аға оқытушысы
 
Подробнее ...

Особенности платформы Google

16 февраля старший преподаватель кафедры методика преподавания естественных и гуманитарных дисциплин Жамбыл – «Өрлеу» Избасаров Ербол Хусаинович провел  онлайн-консультацию  по  теме «Особенности платформы Google в контексте информатизации современного образования» для педагогов общеобразовательных организаций Жамбылской области.
Цель - формирование и развитие навыков работы с платформой Google.
На сегодняшний день Google – это крупнейшая поисковая система во всем мире. Она подходит всем пользователям, поскольку сочетает в себе удобный современный интерфейс и высокую безопасность.
Поэтому в ходе онлайн-консультации участники обсуждали приложение Google в организации учебного процесса; Google - поисковая система; как использовать сервис Google Classroom, Google Meet в дистанционном обучении.
Также организатор мероприятия обратил внимание на полезные интернет ресурсы и ссылки на веб-сервисе Google, и показал способы  проведения онлайн-трансляции на YouTube.
В ходе мероприятия участники убедились в том, что Google является масштабной корпорацией в области интернета, который успешно презентовал собственный браузер, усовершенствовал поисковую систему, сделав ее доступной для любых мобильных устройств.
 
Мейірбек Самеков, ст.преподаватель кафедры МПЕиГД
 
Подробнее ...

Google платформасының мүмкіндіктері

16 ақпан күні Жамбыл – «Өрлеу» жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедраның аға оқытушысы Ербол Избасаров орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған «Заманауи білім беруді ақпараттандыру жағдайында Google платформасының мүмкіндіктері» тақырыбында онлайн кеңес өткізді.
Мақсаты - Google платформасымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және дамыту.
Бүгінгі таңда Google - әлемдегі ең ірі іздеу жүйесі. Ол барлық пайдаланушыларға тиімді, өйткені ол қолайлы заманауи интерфейс пен жоғары қауіпсіздікті біріктіреді.
Сондықтан да онлайн-кеңес барысында қатысушылар  қашықтан білім беруді ұйымдастыруда Google қосымшалары,  Google - іздеу жүйесі, Google Сlassroom, Google Meet сервисін пайдалану жолдарымен танысты.
Тренер Google веб сервисі бойынша пайдалы интернет-ресурстарда назардан тыс қалдырмай, «YouTube арнасында онлайн-трансляцияны жүргізу қадамдарына тоқталып өтті.
Іс-шара барысында қатысушылар Google интернет саласындағы ауқымды корпорация екеніне көз жеткізді, себебі ол өз браузерін сәтті таныстырды, оның іздеу жүйесі жетілдірілген, ол кез келген мобильді құрылғыларға қолжетімді.
Мейірбек Самеков, ЖжГПОӘ кафедрасының аға оқытушысы
 
 
Подробнее ...
Подписаться на этот канал RSS
 
nazarbayevПРЕЗИДЕНТ РК
 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК
 
akhmetovaПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО "НЦПК "ӨРЛЕУ"
 
DSC 3926x3926 ДИРЕКТОР
ФАО "НЦПК "ӨРЛЕУ"
 
DSC 3926x3926ЛУЧШИЙ РАБОТНИК МЕСЯЦА
Грицинина И.В.
 

ВИДЕОГАЛЕРЕЯ